AG体育邀请码
Tình hình khó khăn/quản lý tài chính của Singapore 10%Điểm mạnh/trung tâm tiền tệ offshore xây dựng hồng kông là một nơi thuận tiệnMua hàng ngày/cửa hàng mua sắm Internet tại hồng kông cũng có thể mua hàng hoáHàng tuần các cổ phiếu nổi bật/các loại cổ phiếu có giá trị danh tiếng tốt sản phẩm nước ngoài thu nhập tốt nhất

AG体育

Tình hình kinh tế/khủng hoảng nợ trong nhà dần dần được giải quyết bởi trưởng nhóm nghiên cứu cố định citic securities minh lượng

2023-10-15fonte:프랑스 령 폴리네시아의

AG体育邀请码

  
LIVE      

AG体育

Tình hình kinh tế/khủng hoảng nợ trong nhà dần dần được giải quyết bởi trưởng nhóm nghiên cứu cố định citic securities minh lượng

Kể từ năm 2023, thị trường nợ bất động sản của trung quốc rủi ro tín dụng lặp đi lặp lại, và gần đây các dao động nợ đô la của công ty vanke làm xáo trộn thị trường. Nhìn vào tương lai, cho các doanh nghiệp chưa được đảm bảo, cơ bản của ngành công nghiệp dần dần cải thiện, các rủi ro tín dụng đang dần dần được thanh toán; Đối với dư luận xung quanh các doanh nghiệp nhà đất, giảm bớt "khẩn cấp" cần phải dựa vào sự hỗ trợ của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông của chính phủ địa phương. Cho dù đó là một dự án tương đối thấp để cải thiện các doanh nghiệp tiền mặt, thị trường mua trái phiếu để nâng cao sự tự tin của thị trường, có thể thực sự cải thiện khả năng tín dụng của nhà và doanh nghiệp, để đạt được sự giải quyết các rủi ro nợ.

Lên đến ngày 7 tháng 11 năm 2023, tài chính tài sản tài chính net tài chính là -380.59 tỷ nhân dân tệ (nhân dân tệ, tương tự), so với tháng gian-11 năm 2022 (7.739 tỷ nhân dân tệ) so với tài chính tài chính net năm ngoái đi tiêu cực, chủ yếu là vì 2023 đầu phát hành bất động sản nợ vẫn tiếp tục yếu hơn, giảm 10.86% so với năm cũ. Tài sản, tài sản khác nhau của nhà kinh doanh tài chính, tài chính nhà nước duy trì tốt, tháng giêng - tháng 11 tổng cộng là 81,614 tỷ nhân dân tệ, giảm 27.38% so với năm nay; Hỗn hợp nhà kinh doanh tài chính net từ tích cực đến tiêu cực, tài chính net cho -20.395 tỷ nhân dân tệ; Nền kinh tế cá nhân net tiếp tục xuất phát, khoảng cách giảm 10.35% so với năm ngoái, chủ yếu là do môi trường thanh toán thị trường, các khoản nợ bất động sản cá nhân giảm, thu nhập tài chính net.

Khả năng tái cấp vốn của các doanh nghiệp tư nhân giảm, tăng cường các biện pháp tin cậy dựa trên cải thiện. Với các khoản nợ địa sản mới có các điều khoản bảo đảm để phân biệt, sau khi chính sách mũi tên thứ hai đạt được vào năm 2022, tăng tốc phát hành các khoản nợ bảo đảm bất động sản, 2023 tổng số các khoản nợ bất động sản bảo đảm 57.665 triệu nhân dân tệ chủ yếu, trong đó các doanh nghiệp tư nhân chiếm 28.94%, còn lại là các doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp quốc gia chứng tỏ tỷ lệ nợ bảo đảm bất động sản tăng lên, tỷ lệ nợ không được bảo đảm giảm xu hướng, kể từ năm 2023, các khoản nợ mới của các công ty tư nhân bảo đảm hơn các khoản nợ không được bảo đảm, cho thấy môi trường tài chính net của nhà kinh doanh phải được cải thiện trong bối cảnh, khả năng tái cấp vốn của các công ty tư nhân giảm, phụ thuộc vào các biện pháp tăng tín dụng như bảo đảm.

Gia tăng lòng tin để hỗ trợ tài chính cho các công ty tư nhân

Rủi ro tín dụng dần dần được thanh toán, các khoản nợ mới ít hơn. Rủi ro tín dụng bất động sản từ năm 2023 lặp đi lặp lại, từ tháng giời đến tháng mười, tổng số là 202.2626 tỷ nhân dân tệ, tăng 12, 16% so với năm ngoái, bất động sản nợ bất động sản kể từ tháng tám, mặc dù các công ty tư nhân và hỗn hợp các công ty bất động sản bất động sản thay đổi, nhưng tỷ lệ vi phạm và giảm biên giới số lượng. Theo các loại nợ, nợ bất động sản vi phạm từ năm 2023 chủ yếu là thời hạn, tổng số là 16.893 tỷ nhân dân tệ, tăng lên 16.86%, các khoản nợ bất động sản thực sự vi phạm đến 33.682 tỷ nhân dân tệ, giảm 6.63% so với năm trước.

Nợ bất động sản vi phạm chủ yếu là nhà bảo hiểm, không có rủi ro tín dụng được thanh toán dần dần. Nợ bất động sản vi phạm từ năm 2023 trước đây chủ yếu là các doanh nghiệp nhà bảo hiểm, nợ bất động sản vi phạm lần đầu tiên là 9.332 tỷ nhân dân tệ, 4.61%. So với thời gian phơi bày nguy cơ 2021 và 2022, tỷ lệ vi phạm mới và vi phạm thực sự đã thực sự giảm, rủi ro tín dụng thực chất là dần dần được giải quyết, trong ngắn hạn mặc dù vẫn có thể có sự nhiễu loạn của công chúng, nhưng thị trường chứng khoán bất động sản đã bước vào giai đoạn "người còn lại là vua".

Kể từ khi 2022 nhà kinh doanh tài chính "mũi tên thứ hai" hạ cánh, tất cả các loại bất động sản nợ tăng cường các biện pháp tiếp theo, đảm bảo bởi các khoản nợ bất động sản nợ và bất động sản nợ tín dụng giảm rủi ro tín dụng (CRMW) phát hành số lượng tăng vọt. Cho đến năm 2023, chính sách tăng cường tín dụng cho vay bất động sản trải qua một thời gian ngắn sau khi giảm một lần nữa trong ba quý, tài chính nhà tư nhân và doanh nghiệp vẫn còn phụ thuộc vào các biện pháp tăng tín dụng. 7 tháng qua thị trường bất động sản nợ trỗi dậy tranh luận, thương nhân phòng enterprise của phòng với HunGeZhi enterprise về khả năng bị đẩy tớ đỉnh điểm, ở mặt dưới nền tảng cơ bản trong ngành công nghiệp đẩy mạnh ứng dụng chính sách chăm sóc, BiZhe được dự đoán tháng 11, 12 tháng còn chính sách gây quỹ sẽ một lần nữa gửi lực bất động sản này, sự hỗ trợ của biện pháp ZengXin nhẹ với cải thiện và mở rộng phạm vi hoặc dukk yun đã, nhẹ chưa ChuXian đoán sẽ có được cải thiện môi trường tín dụng của phòng enterprise.

Vào năm 2023 bất động sản phải được ủng hộ chính sách trong ngành công nghiệp nhanh chóng, từ đầu năm của nhiều hơn vì sự ủng hộ ShiCe hủy 限购, kéo dài thời gian thành phố, phân phát trợ cấp, tôi hiểu chuyển khoản vay cao, giảm khoản vay đến lãi đợi chính sách, đến 7 tháng ZhengZhiJu về biến đổi thành phố hiro đẩy tới của cuộc họp với nhấn mạnh rằng “ sự thay đổi hình thái thị trường bất động sản GongXu ”, một lần nữa cho đến tháng 9 hỗ trợ bán hàng chính sách từ mà có cường độ cao, Chính sách hỗ trợ tập trung từ việc giải quyết vấn đề tín dụng nhà kinh doanh để thúc đẩy sự sửa chữa cơ bản của ngành công nghiệp bất động sản. Chính sách bảo vệ, cơ sở kinh doanh của các doanh nghiệp chưa được bảo hiểm sẽ duy trì tình trạng sửa chữa.

Vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện dòng tiền mặt

Bán hàng sửa chữa, nhưng vẫn không được sửa chữa đến mức năm 2021. Kể từ năm 2023, khu vực bán hàng và tăng trưởng mặc dù lợi ích từ việc tiếp tục tăng kích thước của chính sách hỗ trợ bán hàng, nhưng vẫn còn thấp hơn mức độ 2021. Khu nhà thương mại đầu tiên của các thành phố trong tháng mười khu vực giảm biên giới, truyền thống "vàng 9 và bạc 10" trong quá khứ, hiệu quả của các chính sách hỗ trợ bán hàng và cơ bản của ngành công nghiệp sửa chữa sức mạnh bền vững vẫn còn phải xem xét. Đối với bất động sản, băng giá 3 feet không phải là một ngày, sự khôi phục của thời tiết và cơ bản sửa chữa khó khăn ngay lập tức; Đối với các doanh nghiệp bất động sản ngắn hạn, trong môi trường của việc kinh doanh khó sửa chữa nhanh chóng, mặc dù rủi ro tín dụng chưa được đảm bảo nhà đã dần dần được thanh toán, nhưng các khoản nợ còn cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Sự gia tăng tín dụng bên ngoài thêm vào bánh mỳ. Mặc dù "mũi tên thứ hai" chính sách đã được thực hiện, nền kinh tế tư nhân và doanh nghiệp tài chính biên độ hồi phục, nhưng các biện pháp tăng cường tín dụng bên ngoài để hỗ trợ tài chính nhà xí nghiệp cũng cần phải cung cấp nhà kinh doanh chống bảo đảm. Đối với YuQing xung quanh hay nợ nần áp lực lớn hơn của phòng enterprise, bản thân nó thiếu lượng tài sản hoặc làm cho tín dụng yếu đi so với các dự án tốt, một lần nữa gây quỹ kênh cản trở, ZengXin bên ngoài có vai trò của việc có-thì-tốt nhiều hơn chứ không phải là XueZhongSongTan, vì vậy Easter từ năm 2023 có được sự ủng hộ “ mũi tên thứ hai ” của thương nhân phòng enterprise ZengXin gây quỹ lắm sau khi được gặp YuQing hado, cuối cùng ZhanQi xảy ra.

Trong bối cảnh này, sự cải thiện của doanh nghiệp tiền mặt cho một quá trình tiến bộ sửa chữa, kể từ năm 2023, hỗn hợp các doanh nghiệp nhà và doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp tiền mặt chảy xuống năm ngoái, khả năng sản xuất máu kinh doanh vẫn cần phải được cải thiện; Đầu tư thu hẹp các dòng tiền mặt, chủ yếu là do các doanh nghiệp nhà ở có xu hướng đầu tư giảm; Tình trạng thiếu hụt vốn gây quỹ xuất phát net, khả năng gây quỹ càng suy giảm.

Công ty nhà đất cũng phụ thuộc vào các cổ đông và chính phủ. Trong ngành công nghiệp JingQi độ không thể nhanh chóng sửa chữa, ZengXin bên ngoài việc có-thì-tốt, hoàn cảnh của dòng tiền mặt được cải thiện bản thân, đối với nợ nần áp lực lớn hơn của phòng enterprise, đặc biệt là YouYu phòng enterprise của YuQing, nó “ RanMeiZhiJi ” cần phải dựa vào các cổ đông ủng hộ hơn, đặc biệt là nơi sự hỗ trợ của cổ đông chính phủ, cho dù đó là cách tương đối DiZhi dự án cải thiện các công ty một dòng tiền mặt, Thị trường mua trái phiếu để nâng cao sự tự tin của thị trường, có thể thực sự cải thiện khả năng tín dụng của các doanh nghiệp nhà ở, do đó, giảm thiểu rủi ro nợ.

Cảm xúc đầu tư được sửa chữa

Tài sản phân cấp lãi suất, nhà nước địa phương giá cả hiệu quả đã được hiển thị. Loại bỏ các hợp đồng mặc định và triển khai trái phiếu, lãi suất trung bình cho các khoản vay bất động sản 3 năm đại diện cho tất cả các thuộc tính khác nhau của doanh nghiệp lãi suất xu. Kể từ năm 2023, các thuộc tính khác nhau của doanh nghiệp nhà đất đang đi xuống, nhưng mỗi xu hướng khác nhau: trung tâm nhà nước và nhà nước nhà đất thu hẹp vào đầu năm, hỗn hợp nhà ở và nhà tư nhân là tương đối ổn định; Tính năng nhà kinh doanh lãi suất thấp sau tháng hai; Tháng 3-6 lãi suất doanh nghiệp trung tâm tăng, lãi suất nhà nước địa phương thu hẹp hơn nữa, hỗn hợp nhà xí nghiệp và doanh nghiệp tư nhân tương đối ổn định; Giữa tháng 7 và tháng 10 lãi suất của doanh nghiệp nhà nước trung tâm trong chính sách và môi trường nợ điều chỉnh lên, các doanh nghiệp hỗn hợp bị ảnh hưởng bởi dư luận của lãi suất dao động. Trong môi trường của việc điều chỉnh thị trường trái phiếu, lãi suất của doanh nghiệp nhà nước trung tâm đã tăng lên đến năm 2022, cơ sở yếu kém của ngành công nghiệp sửa chữa trong bối cảnh rủi ro tín dụng cho doanh nghiệp nhà nước khả năng lên thấp hơn, lãi suất cao của doanh nghiệp nhà nước địa phương, với một mức giá hiệu quả nhất định.

Dài bất động sản đô la mỹ nợ hiệu quả cao, các trò chơi cổ đông hỗ trợ nền hợp chất nhà xí nghiệp lãi suất sửa chữa cơ hội. Đường cong để khỏi món nợ trong GuZhi AAA cấp độ cao nhất với bất động sản ở xứ BBB + tượng trưng cho nợ với đô la nợ mỗi n-gram đo xu hướng tỉ suất lợi nhuận, vòng lãi suất được vẻ đẹp nợ vay điều chỉnh ảnh hưởng đến 7 tháng qua, tỉ suất lợi nhuận bất động sản đô la nợ cái dốc đi lên ngày càng nhanh, so với vòng đời 10 so với vòng đời 10 trong số 1, 3 tỉ suất lợi nhuận bất động sản đô la nợ gần, tỉ suất lợi nhuận so với cùng thời hạn tháp ziggurat nợ mặc dù biết một chút về sự cao, nhưng được xem xét nhờ tỷ giá đến hado rủi ro, Lợi thế về giá trị không phải là đặc biệt, bất động sản 5 năm đô la nợ có giá trị cao hơn. Đối với các cơ quan sở thích rủi ro, trong bối cảnh hỗ trợ của các cổ đông, hiệu suất ban đầu điều chỉnh một cách nhanh chóng giá trị của nợ đô la mỹ của các công ty xây dựng nhà có khả năng sửa chữa nhanh chóng, ngắn hạn cơ hội giảm lãi suất trò chơi, và dài hạn vẫn cần phải thận trọng rủi ro của sự biến động tỷ giá hối đoái.

Trong tín dụng rủi ro dần dần rõ ràng, vi phạm khó khăn để chuyển giao cho nhà nước trong môi trường của các doanh nghiệp nhà nước, cấu hình, cho dù đó là một khoản nợ trong nước hoặc một khoản nợ đô la, sau khi điều chỉnh trong tháng chín, tháng mười, tỷ lệ lợi nhuận đã đạt mức tương đối cao, hiệu quả giá cả đã nổi bật; Đối với thương mại, các cổ đông của vanke hỗ trợ hỗn hợp nhà đất có thể nâng cao sự tự tin của thị trường nợ bất động sản, giá trị nhanh chóng điều chỉnh trước đó cũng có thể được sửa chữa, thời hạn còn lại trong ít hơn một năm, chưa được đảm bảo của nợ bất động sản cá nhân, sau khi sửa chữa tình trạng thị trường có thể có cơ hội tham gia nhiều hơn trong quá khứ.

Tin nhắn tài chính

OPEC+ sẽ làm giảm hạn ngạch

Các nguồn tin cho biết OPEC+ đã đạt được thỏa hiệp với các nước sản xuất dầu ở châu phi, Angola và Nigeria về mức sản xuất năm 2024 để tăng hạn ngạch sản xuất dầu. Sự bất đồng về mục tiêu đã khiến các nước sản xuất trì hoãn một cuộc họp quan trọng. Cuộc họp của OPEC+ được lên kế hoạch từ ngày 26 đến 30 tháng 11 đã bị trì hoãn, làm cho giá dầu giảm đáng kể. Nhưng sau đó giá dầu đã tăng lên và giá dầu brent tăng lên trên 81 $một thùng ngày 24. Nguồn tin cho biết "99% tin rằng OPEC+ có thể đạt được thỏa thuận vào ngày 30 tháng 11. Thư ký của OPEC nói rằng cuộc họp sẽ diễn ra với các bên ảo.

Công nhân châu âu liên tục đình công ở amazon

Nhân viên amazon đã tổ chức một cuộc đình công đồng bộ tại nhiều địa điểm ở châu âu vào ngày 24. Phong trào global Make Amazon Pay, phối hợp bởi UNI global alliance, cho biết có hơn 30 quốc gia sẽ tổ chức đình công và biểu tình từ thứ sáu đen đến thứ hai mua sắm online. Công nhân của công đoàn đức Verdi ở 5 trung tâm phân phối ở đức đã đình công 24/24 từ nửa đêm ngày 23. Ngày đó, hơn 200 nhân viên đã đình công tại nhà kho amazon ở coventry, anh quốc. CGIL, hiệp hội ý, kêu gọi đình công vào ngày thứ sáu đen ở nhà kho Castel San Giovanni, trong khi CCOO, hiệp hội tây ban nha, kêu gọi các nhà kho và công nhân giao hàng đình công một giờ mỗi ca "ngày thứ hai mua sắm online".

Huidayen giới thiệu các chip al trung quốc

Theo nguồn tin cho biết, huida đã nói với khách hàng trung quốc rằng một chip al phù hợp với quy định xuất khẩu của mỹ sẽ bị trì hoãn cho đến mùa đầu tiên của năm sau. Theo báo chí, một chip mới tên là H20 đã bị trì hoãn vì các nhà sản xuất máy chủ gặp vấn đề trong việc tích hợp chất bán dẫn vào sản phẩm của họ. Tháng 10, hoa kỳ còn thắt chặt hạn chế xuất khẩu Kim loại al, ảnh hưởng đến xuất khẩu Kim loại A800 và H800 của huida. Những chất bán dẫn này được thiết kế đặc biệt cho trung quốc. Việc giới thiệu chậm trễ của H20 có thể là một sự thất vọng đối với huda, nơi mà khoảng một phần năm doanh thu của công ty đến từ trung quốc và phải đối mặt với sự cạnh tranh của các công ty bản địa như huawei.

Tuần trước, quỹ của chúng tôi đã trở lại

Trong bối cảnh của công ty sản xuất phốt pho whyder đạt kết quả mạnh mẽ trong mùa vừa qua và sự lạc quan về việc lãi suất đạt đỉnh cao, quỹ đầu tư theo dõi cổ phiếu AI (AI) cuối cùng cũng xuất hiện sau 6 tuần liên tục xuất phát. Theo dữ liệu của Lipper, trong tuần qua, cho đến ngày 22, robot Global X và ETF đề tài al đã nhận được 35.5 triệu đô la, mức cao nhất từ đầu tháng 6 năm nay. Quỹ ETF theo dõi cổ phiếu al bắt đầu năm nay mạnh mẽ nhờ sự thành công của ChatGPT. Nhưng sự tăng trưởng bắt đầu chậm lại sau tháng 6 vì lo lắng rằng lãi suất cao liên tục của mỹ sẽ ảnh hưởng đến giá trị của các công ty công nghệ.

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

AG体育

AG体育
 • Bạn biết/tianrong đứng hai lần trong 12 năm phát triển
 • Apple có 14 tỉ đô la thuế bổ sung cho Ireland
 • AG体育sugestão relacionada
 • Giám đốc điều hành của Intel 8 phần trăm sản xuất chip tiên tiến sẽ đưa ra lời khuyên cho thảm họa 2
 • Hết hạn thuế hai năm nóng chủ vội vàng để ngăn chặn ăn mòn
 • Lần đầu tiên trong 10 năm ở ga đường sắt đông chung
 • Cổ phiếu mỹ tăng lên trong 4 tuần không có nhiều thay đổi trong giao dịch ngày lễ tạ ơn đang tích lũy tất cả các mức tăng trưởng cuối năm
 • Quốc gia park tháng trước bán giảm 81%
 • Doanh thu của trung quốc "apple supply chain" tăng lên đến một con số duy nhất
 • Mọi người từ Intel đến các giám đốc của samsung đều đồng ý rằng ngành công nghiệp chip đang ở dưới đáy của sự lạc quan
 • Standard chartered: hoàn thành kiểm tra kỹ thuật số hk
 • AG体育

 • AG体育 Sơ đồ trang web

  1234